Posts by Administrator

Javni poziv – oglašavanje lokalnih proizvoda i usluga

JAVNI POZIV Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ u procesu je izrade novih promotivnih materijala i nadopune sadržaja web stranice Parka prirode Lastovsko otočje čiji bi jedan dio namijenili proizvodima i uslugama na otoku Lastovu. Pozivamo otočke proizvođače i pružetelje usluga da nam dostave svoje podatke kako bi ih mogli besplatno uvrstiti u materijale i web stranicu:   naziv vašeg obrta, tvrtke ili OPG-a za koji ste registrirani nekoliko rečenica koje opisuju vaše proizvode i usluge kontakt (tel. broj, web stranica, mail adresa) slike vaših proizvoda/usluga (minimalno 3)   Sve podatke i fotografije možete poslati na mail info@pp-lastovo.hr Molimo Vas da nam tražene podatke pošaljete najkasnije do 1. prosinca 2017. g.     U svrhu izrade džepnog vodiča Parka prirode...

Natječaj za prijem u radni odnos – Recepcioner II. vrste

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ čl. 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ te Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-17-627 od 29. svibnja  2017., te temeljem  Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 023-01/17-01/07, URBROJ: 2117-108-07-17-4od 11. svibnja 2017., ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:   –  Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na 3 (tri) mjeseca (s mogućnošću produženja na ukupno 6 (šest) mjeseci) s punim radnim vremenom, na sljedeće radno mjesto:   Recepcioner II. vrste – 2 izvršitelja/ica Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajnju od 3 (tri) godine / SSS turističkog smjera...

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup...

1 2 3 13