Posts by Administrator

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup...

Poništenje natječaja Glavnog/e čuvara/ice prirode

Odlukom Upravnog vijeća KLASA: 023-01/17-01/04, URBROJ 2117-108-07-17-2 od 27. ožujka 2017. godine natječaj za Glavnog/u čuvara/icu prirode Javne ustanove “Parka prirode Lastovsko otočje” je poništen zbog nepotpunog natječajnog teksta objavljenog na web stranici Zavoda za zapošljavanje. Poništenje je objavljeno u Narodnim novinama, broj 29/2017 od 31. ožujka 2017. godine – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8212571.html. Pozivamo Vas da i dalje pratite naše natječaje koji će biti objavljeni u službenim glasilima te putem javnih medija.

NATJEČAJ – Glavni čuvar/ica prirode

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/2013), članka 14. Statuta Javne ustanove Parka prirode Lastovsko otočje, te temeljam članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12, dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 023-01/17-01/03, URBROJ 2117-108-07-17-13 od 22. veljače 2017., godine Upravno vijeće  „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje:   NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Glavni čuvar/ica prirode   Uvjeti: – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog čuvara/ice...

1 2 3 4 14