Posts by PP Lastovsko otočje

Javni poziv privatnim iznajmljivačima za iskazivanje interesa pružanja usluge smještaja na razdoblje od godine dana

POZIV NA SASTANAK

Pozivamo sve profesionalne, rekreacijske i športske ribolovce  te sve zainteresirane stanovnike otoka na sastanak koji će se održati u prostorijama Male vijećnice u utorak, 12. prosinca 2017., s početkom u 18:00 sati. Tema sastanka biti će novi Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru koji izdaje Ministarstva poljoprivrede, te dogovor oko definiranja rekreacijskog i športskog ribolova na području Parka.  Molimo Vas da se odazovete sastanku kako bi zajedničkim naporima pronašli najbolje rješenje na zadovoljstvo svih dionika.  

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE

Natječaj je objavljen u NN br. 114 od 22. studeni 2017. Zadnji dan za prijavu – 30. studeni 2017.   Na temelju članka 134. stavka 1. podstavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13), članka 26. Statuta Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA:012-03/14-01/02, URBROJ:2117-108-07-14-3 od 9. listopada 2014. godine) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  (KLASA: 023-01/17-01/11, URBROJ:2117-108-07-17-3 od 14. studenog 2017.g.), Upravno vijeće Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”  raspisuje:   N A T J E Č A J ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE  JAVNE USTANOVE “PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE”   Uvjeti: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij...

1 2 3 12