Posts by PP Lastovsko otočje

Obavijest o sakupljanju samoniklog bilja

Sakupljanje samoniklog bilja na području „Parka prirode Lastovsko otočje“ u komercijalne svrhe dopušteno je uz ishodovanje Rješenja za branje samoniklog bilja od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i suglasnosti  koju izdaje Javna ustanova „PP Lastovsko otočje“ . Zahtjev sa sakupljanje samoniklih biljaka treba sadržavati: podatke o podnositelju zahtjeva, znanstvene i hrvatske nazive biljnih vrsta, dijelove samoniklih biljaka koji će se sakupljati, količinu koja se želi sakupljati, područje sakupljanja, način i pribor sakupljanja, namjenu sakupljenog bilja i potrebno je priložiti dokaz o registriranoj djelatnosti za sakupljanje samoniklih biljaka, odnosno o upisu u javni upisnik za zadruge, pravne osobe, obrtnike, obiteljsko poljoprivredna gospodarstva ili seljačka domaćinstva – preslik dokumenta. Uz zahtjev se prilažu državni biljezi u vrijednosti 70,00 kuna te se...

Održana druga konferencija morskih zaštićenih područja: „Održivi turizam je jedini mogući put“

Dvodnevna konferencija morskih zaštićenih područja završena je predstavljanjem rezultata trogodišnjeg projekta SEA-Med: Razvoj održivih gospodarskih aktivnosti u morskim zaštićenim područjima. Punu dvoranu „zelenog“ hotela Split u Podstrani pozdravili su svi predstavnici partneri projekta, a za ugođaj se pobrinula klapa Ladesta s otoka Lastova. Projekt usmjeren na parkove prirode Lastovsko otočje i Telašćica proveli su partneri: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo turizma i Hrvatska agencija za okoliš. Premda projekt SEA-Med završava nakon 3 godine, prisjetimo se kako je ova priča započela prije gotovo jednog desetljeća. Naime, još 2008. godine krenuo je projekt pod nazivom MedPAN South koji je rezultirao 1. Konferencijom morskih zaštićenih područja. Njegov...

Promotivni video

Promotivni video je nastao u sklopu projekta SEA-Med kojeg koordinira i provodi Udruga Sunce te u suradnji s snimateljem Antom Gugićem. Video možete pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=t3zJQ3qJ0Wo

1 9 10 11 12