Čuvar prirode III. vrste – poziv na razgovor

KLASA: 112-02/20-01/01

UBROJ: 2117-108-01-20-18

Lastovo, 11. kolovoza 2020.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: čuvar prirode III. vrste, objavljenog u Narodnim novinama broj 85/2020, dana 22. srpnja 2020. godine, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koje će se održati u ponedjeljak, 17. kolovoza 2020. godine u 10:00 sati u prostorijama zgrade Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na adresi Trg sv. Petra 7, 20 290 Lastovo, prema niže navedenom rasporedu:

Red. br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Vrijeme održavanja intervjua
1. D.O. 1965. 10:00
2. I.L. 1991. 10:30
3. A.S. 1990. 11:00

Kandidati/kinje koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za razgovor:

  • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
  • službena web stranica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“- dio O Parku
  • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode Lastovsko otočje

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Alexandra Carol Horvat