ISPITIVANJE ZAGAĐENJA TEŠKIM METALIMA U SEDIMENTU

Istraživanje zagađenja teškim metalima u sedimentu priobalnog pojasa otoka Lastova financirano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Parka prirode Lastovsko otočje. Istraživanje je izvršio ronilački klub “Nautilus” te je dobivenim rezultatima potvrđeno da sediment na odabranim lokacijama (uvale, lučice) nije kontaminiran ekotoksičnim teškim metalima (cink, bakar, krom, živa, arsen, olovo i kadmij).