Javni poziv – kulturne manifestacije

JAVNI POZIV

Predmet Javnog poziva je odabir udruga sa sjedištem na  otoku Lastovu koje će iskazati interes za  organizaciju kulturno-glazbenih manifestacija u sezoni 2019. godine na otoku Lastovu, a na temelju sklopljenog ugovora o poslovnoj suradnji.

Sudionici:

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju udruge registrirane na otoku Lastovu.

Uvjeti prijave:

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti: program kulturno-glazbene manifestacije sa troškovnikom, Izvadak iz Registra udruga RH (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave poziva) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH  sa svim podacima udruge / ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstava financija RH i Odluku Skupštine udruge o imenovanju ovlaštene osobe za zastupanje.

Način prijave:

Prijava se s potrebnim dokumentima dostavlja na adresu:  Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg. sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom „prijava za organizaciju kulturno-glazbenih manifestacija“, najkasnije do 5. travnja 2019. godine.