JAVNI POZIV – ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SURADNJU U NAPLATI ULAZNICA NA PODRUČJU „PARKA PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“

JAVNI POZIV

 

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SURADNJU U NAPLATI ULAZNICA NA PODRUČJU „PARKA PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“

 

 

Pozivamo sve zainteresirane koncesionare pomorskog dobra na području Parka prirode koji imaju interes za suradnju u naplati ulaznica da se jave u Javnu ustanovu „Park prirode Lastovsko otočje“ najkasnije do utorka 16. svibnja 2017.g. osobno, na mail info@pp-lastovo.hr  ili na telefon 020/801-252.

Prilikom prijave potrebno je priložiti dokaz o posjedovanju koncesijskog odobrenja za korištenje pomorskog dobra na području „Parka prirode Lastovsko otočje“.

PDF: Javni poziv

 

 

 

                Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“