Klačine

Klačine

Klačine


Klačine se mogu naći na nekoliko mjesta na otoku Lastovu, međutim najatraktivnije su dvije na starom šumskom putu do mjesta Zaklopatica. Stari Lastovci gradili su klačine koje su služile za proizvodnju vapna.
Klačina se gradila u blizini naselja ili građevine za koju je namijenjena. S vanjske i unutarnje strane cijela je bila obložena kamenom na način da je pola građevine u zemlji, a ostala polovica u obliku kupole iznad zemlje. S prednje strane nalazila su se vrata kroz koja se ložila vatra.
Djelovanjem visoke temperature kamen s kupole rastopio bi se i kupola bi se urušila. Postupkom miješanja s vodom dobilo bi se gašeno vapno, koje se koristilo za gradnju kuća, zidova i ostalog. Kamen, pijesak i klak bili su jedini građevni materijali dostupni za gradnju.