Lastovski dimnjaci Fumari

Fumar

Fumar


Brojna su pojedinačna kulturna dobra, a jedna od atrakcija svakako su i zanimljivi dimnjaci (fumari) čija gradnja daje naslutiti kako su građeni s ciljem pokazivanja imućnosti kućevlasnika. Fumari su jedinstveni, ne postoje dva jednaka, i ističu razlike među kućanstvima.