O parku

Javna ustanovaHrvatski sabor je 29. rujna 2006. godine proglasio Park prirode ˝Lastovsko otočje˝, što ga čini jedanaestim parkom prirode u Hrvatskoj.


Park obuhvaća 44 otoka, otočića, hridi i grebena (najveći od njih su Lastovo i Sušac) ukupne površine 53 km2 i 143 km2 morske površine. Omeđen je kamenim svjetlima Sušca, Tajana, Glavata i Struge.


˝Lastovsko otočje˝ zbog svoje mistične ljepote,  naglašene krajobrazne vrijednosti, gustih šuma i plodnih polja obogaćenih lokvama, visokih obalnih strmaca , kopnenih i podvodnih špilja, te brojnih rijetkih morskih i kopnenih vrsta i staništa je proglašeno Parkom prirode.


Posebitost ˝Lastovskog otočja˝ čini i bogata kulturno povijesna baština – brojne kamene crkvice, životopisni fumari, te tradicionalni lastovski Poklad, no ne smijemo zaboraviti ni lokalno stanovništvo, koje je dokaz da je suživot prirode i čovjeka moguć uz razvijenu ekološku svijest, te Vam stoga

Hvala što čuvate ovaj netaknuti biser Jadrana!


POVRŠINA: 196 km2  (kopno: 53 km2 , more: 143 km2)

OPĆINA: LASTOVO

ŽUPANIJA: DUBROVAČKO – NERETVANSKA

DATUM PROGLAŠENJA: 29. RUJNA 2006. g.

BROJ NASELJA: 5 (LASTOVO, ZAKLOPATICA, SKRIVENA LUKA, UBLI, PASADUR)


Hrvatski sabor 29. rujna 2006. godine proglasio je Park prirode ˝Lastovsko otočje˝, te je 3. listopada 2006.g. donešen Zakon o proglašenju Parka prirode ˝Lastovsko otočje˝.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Javne ustanove Park prirode ˝Lastovsko otočje˝ 23. studenog 2006.g., te je Ustanova registrirana kod nadležnog Trgovačkog suda Dubrovnik 24. siječnja 2007.g.

Sjedište ustanove je u Ublima, otok Lastovo, Trg Sv. Petra 7, a info punkt koji je otvoren u samo u ljetnim mjesecima nalazi se u krugu trajektnog pristaništa Ubli.

KontaktJavna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“

Trg Sv. Petra 7

20289 Ubli, Hrvatska

tel: +385 (0)20 801-252

fax: +385 (0)20 801-252

E-mail: info@pp-lastovo.hr


OIB: 15186719674

IBAN: HR8223300031100374278

Radno vrijeme ureda: ponedjeljak – petak, 07:00 – 15:00

_________________________________________________________


Ured ravnatelja:


Ravnatelj: Kristo Jovanović

tel: +385 (0)20 805-073

E-mail: kristo.jovanovic@pp-lastovo.hr


Služba općih i zajedničkih poslova


Voditeljica odjela općih i zajedničkih poslova: Maja Rešić

tel: +385 (0)20 801-252

E-mail: info@pp-lastovo.hr


Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

tel: +385 (0)20 801-252


Stručna voditeljica: Jelena Matoković

E-mail: jelena.matokovic@pp-lastovo.hr

Stručna suradnica: Bruna Đuković

E-mail: bruna.djukovic@pp-lastovo.hr


Služba čuvara prirode

tel: +385 (0)20 805-037


Glavna čuvarica prirode:


Alexandra Carol Horvat

E-mail: alexandra.horvat@pp-lastovo.hr


Čuvari prirode:


Ivan Ivelja

E-mail: ivan.ivelja@pp-lastovo.hr

Ivan Jurica

E-mail ivan.jurica@pp-lastovo.hr

Marijo Bačko

E-mail: marijo.backo@pp-lastovo.hr

Viktor Šantić

E-mail: viktor.santic@pp-lastovo.hr


Tehnička služba i služba održavanja:


Spremačica: Ilijana Šantić


Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode u cilju zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i ostalim pozitivnim propisima. Javna ustanova djelatnost obavlja kao javnu službu.

Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove i opis poslova ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

Smještaj i aktivnosti

Kvalitetan smještaj, domaća hrana i izbor izvrsnih domaćih vina, uvjeti za bavljenje rekreativnim sportovima (pješačenje, biciklizam, plivanje, ronjenje, rekreativni ribolov, vožnja kajakom,..) garantiraju ugodan boravak.Posebna zanimljivost su izleti barkom na Saplun (Mladine), Mljet, Palagružu i naravno obilazak parka prirode morskim putem.

Kroz srpanj i kolovoz održavaju se Lastovska noć, Lastovsko kulturno ljeto i glazbeni festival. Na Lastovu možete iznajmiti skuter, bicikl ili motorni čamac, te postoje i dvije škole ronjenja.

Za sve informacije o smještaju možete se obratiti Turističkoj zajednici općine Lastovo ili posjetiti njihovu web stranicu.

Korisne informacije

Pravila ponašanja

Kako bi očuvali i zaštitili prirodne ljepote Parka prirode ˝Lastovsko otočje˝, zabranjene su navedene aktivnosti : • rekreacijski ribolov bez odgovarajuće dozvole, ribolov podvodnom puškom tijekom noći, te lov podvodnom puškom uz pomoć boca

 • zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih morskih organizama

 • branje i uništavanje flore

 • uništavanje, te krađa minerala i ostalih špiljskih struktura

 • kampiranje izvan označenih zona

 • paljenje vatre

 • bacanje otpadaka – kako u moru, tako i na kopnu (plastičnoj boci potrebno je 450 godina da se razgradi)

 • bacanje opušaka

 • uništavanje, oštećenje, branje ili krađa bilo kakvih predmeta na arheološkim nalazištima (u moru ili na kopnu), bilo ostataka raznih kultura, arheoloških i fosilnih ostataka, te spomenicima kulture

 • uznemiravanje životinja

 • snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove • Svaki posjetitelj obavezan je imati valjanu dnevnu ulaznicu

 • Nadzorna služba obavlja neposrednu zaštitu u Parku te ima ovlasti izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima nepoštivanja pravila koja su utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu u Parku prirode ˝Lastovsko otočje˝ i ˝Zakonom o zaštiti prirode˝

 • Autonomno ronjenje je dopušteno samo u organizaciji i pod vodstvom ronilačkog centra koji je dobio dopuštenje ustanove

 • RONITE ODGOVORNO! – Ukoliko je moguće privežite plovilo umjesto da se sidrite, ne sidrite se u livadama morske cvjetnice Posidonije. Prilikom ronjenja pazite na vlastite pokrete i opremu da ne oštetite i ne uznemiravate morske organizme. Iz mora izađite samo s onim što ste ponijeli

 • Rekreacijski ribolov dopušten je samo uz prethodno pribavljenu dozvolu koju izdaje Javna ustanova. Dozvolom se dopušta ribolov uz uporabu: odmeta, kančenica, povlačni povraz-panula, povraz s kukom za lov glavonožaca, te podvodne puške (ribolov podvodnom puškom je dozvoljen na 5 određenih lokacija: Hrid Mrkjenta Bijela, Hrid Mrkjenta Crna, Kopište, Pod Kopište i Bijelac). Dozvoljen je dnevni ulov do 5 kg ribe po dozvoli.


PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU PARKA PRIRODE ˝LASTOVSKO OTOČJE˝ objavljen je u Narodnim novinama 23. prosinca 2009. g. (broj 154), te je stupio na snagu osam dana nakon objave. Pravilnik o unutarnjem redu pobliže uređuje pitanja i propisuje mjere zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja parka prirode. Pravilnik donosi upravno vijeće javne ustanove uz suglasnost Ministarstva i prethodno mišljenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima obavlja Ministarstvo.

Cjenik