Obavijest o početku javne rasprave na Nacrt Plana upravljanja PP Lastovsko otočje

Na temelju članka 138. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) te Odluke o usvajanju Nacrta Plana upravljanja „Parka prirode Lastovsko otočje“ donesenoj na 9. sjednici Upravnog vijeća „Parka prirode Lastovsko otočje“, KLASA: 023-01/17-01/03, URBROJ: 2117-108-07-17-6, od 22. veljače 2017., Javna ustanova objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA

„PARKA PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“

 

 1. Provodi se javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja „Parka prirode Lastovsko otočje“ za razdoblje od 2017. – 2026. godine (u daljnjem tekstu: Nacrt Plana upravljanja).
 2. Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja trajat će 30 dana i to od 24. veljače 2017. do 25. ožujka 2017.
 3. Javni uvid u Nacrt Plana upravljanja može se obavljati svakog radnog dana od 8:00 – 15:00 sati u Upravnoj zgradi Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg sv. Petra 7, 20 289 Ubli, otok Lastovo
 4. Nacrt Plana upravljanja može se preuzeti sa službene web stranice Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“– www.pp-lastovo.hr, a obavijest o provođenju javne rasprave objaviti će se i na službenoj web stranici i na oglasnoj ploči Javne ustanove.
 5. Javno izlaganje o Nacrtu Plana upravljanja održati će se dana 13. ožujka 2017. godine u Domu kulture Općine Lastovo, u Lastovu, s početkom u 11:00 sati.
 6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Plana upravljanja mogu se dostaviti na sljedeće načine:
  • upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave s naznačenim kontaktom (ime, prezime, adresa)
  • u pisanom obliku na adresu – Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg sv. Petra 7, 20 289 Ubli, otok Lastovo, s naznakom „Očitovanje na Nacrt Plana upravljanja“
  • na e-mail adresu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ – info@pp-lastovo.hr

 

Molimo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.

 

Nacrt Plana upravljanja preuzmite na sljedećem linku: Nacrt Plana upravljanja JUPPLO