Obavijest o sakupljanju samoniklog bilja

Sakupljanje samoniklog bilja na području „Parka prirode Lastovsko otočje“ u komercijalne svrhe dopušteno je uz ishodovanje Rješenja za branje samoniklog bilja od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i suglasnosti  koju izdaje Javna ustanova „PP Lastovsko otočje“ .

Zahtjev sa sakupljanje samoniklih biljaka treba sadržavati:

  • podatke o podnositelju zahtjeva,
  • znanstvene i hrvatske nazive biljnih vrsta,
  • dijelove samoniklih biljaka koji će se sakupljati,
  • količinu koja se želi sakupljati,
  • područje sakupljanja,
  • način i pribor sakupljanja,
  • namjenu sakupljenog bilja i
  • potrebno je priložiti dokaz o registriranoj djelatnosti za sakupljanje samoniklih biljaka, odnosno o upisu u javni upisnik za zadruge, pravne osobe, obrtnike, obiteljsko poljoprivredna gospodarstva ili seljačka domaćinstva – preslik dokumenta.

Uz zahtjev se prilažu državni biljezi u vrijednosti 70,00 kuna te se sve skupa šalje na adresu:  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 89/3, 10 000 Zagreb.

Temeljem rješenja dobivenog od Ministarstva zaštite okoliša i energetike Javna ustanova izdaje suglasnost za branje samoniklog bilja.

Više informacija možete pronaći na  http://www.zastita-prirode.hr/Odrzivo-koristenje-prirode/Upute-obrasci-i-ovlastenja/Dopustenje-za-sakupljanje-samoniklih-biljaka .

Dokument:

samoniklo bilje