Poništenje Javnog natječaja za izbor na radno mjesto stručni/a voditelj/ica

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Parka prirode Lastovsko otočje o poništenju javnog natječaja za radno mjesto stručni/a voditelj/ica na određeno vrijeme – 4 godine u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje (KLASA: 023-01/19-02/15, URBROJ: 2117-108-01-19-1) dana 8. srpnja 2019. godine:

 

 PONIŠTAVA SE JAVNI NATJEČAJ

 

 

za izbor na radno mjesto stručni/a voditelj/ica – na određeno vrijeme (4 godine) u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ objavljenog u Narodnim novinama br. 53/2019. od 24. svibnja 2019. godine.

 

 

 

    

    Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“