Poništenje natječaja Glavnog/e čuvara/ice prirode

Odlukom Upravnog vijeća KLASA: 023-01/17-01/04, URBROJ 2117-108-07-17-2 od 27. ožujka 2017. godine natječaj za Glavnog/u čuvara/icu prirode Javne ustanove “Parka prirode Lastovsko otočje” je poništen zbog nepotpunog natječajnog teksta objavljenog na web stranici Zavoda za zapošljavanje.

Poništenje je objavljeno u Narodnim novinama, broj 29/2017 od 31. ožujka 2017. godine – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8212571.html.

Pozivamo Vas da i dalje pratite naše natječaje koji će biti objavljeni u službenim glasilima te putem javnih medija.