PONIŠTENJE NATJEČAJA – stručni suradnik za promidžbu i prezentaciju (na određeno vrijeme), stručni suradnik/projektni asistent za provedbu (na određeno vrijeme) i računovodstveni referent – financijski knjigovođa (na određeno vrijeme)

Na temelju Odluke ravnatelja o poništenju javnog natječajaza radna mjesta stručni suradnik za promidžbu i prezentaciju (na određeno vrijeme), stručni suradnik/projektni asistent za provedbu (na određeno vrijeme) i računovodstveni referent – financijski knjigovođa (na određeno vrijeme)u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje (KLASA: 023-01/19-02/09, URBROJ: 2117-108-01-19-1) dana 26. veljače 2019. godine:

 PONIŠTAVA SE JAVNI NATJEČAJ

za izbor na radno mjesto stručni suradnik za promidžbu i prezentaciju (na određeno vrijeme), stručni suradnik/projektni asistent za provedbu (na određeno vrijeme) i računovodstveni referent – financijski knjigovođa (na određeno vrijeme)u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“objavljenog u Narodnim novinama br. 3/2019, od 9. siječnja 2019. godine.

    Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“