POZIV NA RAZGOVOR – STRUČNI/A SURADNIK/ICA BIOLOG/EKOLOG I VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

KLASA: 112-01/18-01/05

UBROJ: 2117-108-01-19-13

Lastovo,  8. siječnja 2019.

Stručno povjerenstvo za provedbu ragovora  za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto  Stručni/a suradnik/ica – biolog/ekolog i Voditelj/ica računovodstva objavljenog u Narodnim novinama broj 103/2018. dana 23. studenoga 2018. objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto  Stručni/a suradnik/ica – biolog te Voditelj/ica računovodstva koji će se održati u petak, 18. siječnja 2018. godine u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7,  20289 Ubli prema niže navedenom rasporedu:

Kandidati za intervju
Red. br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Radno mjesto Vrijeme održavanja intervjua
1. S.J. 1955. Voditelj/ica računovodstva 10:00
2. M.K. 1991. Voditelj/ica računovodstva 10:30
3. B.Đ. 1990. Stručni/a suradnik/ica – biolog/ekolog 11:00

Poziv na razgovor bit će istaknut na oglasnoj ploči i web stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“.

Kandidati/kinje koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo.

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Jelena Matoković