Poziv na razgovor – stručni/a voditelj/ica

KLASA: 112-03/19-01/02

UBROJ: 2117-108-01-19-12

Lastovo, 15. studenoga 2019.

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: stručni/a voditelj/ica – voditelj/ica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja parka objavljenog u Narodnim novinama broj 99/2019, dana 18. listopada 2019. godine, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koje će se održati u ponedjeljak, 25. studenoga 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama zgrade „Hrvatske vode“ na adresi Vukovarska 35, 21 000 Split, prema niže navedenom rasporedu:

Red. br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Vrijeme održavanja intervjua
1. L.K.R. 1979. 9:00

Kandidati/kinje koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

S obzirom da je samo jedan kandidat/kinja ispunio/la formalno pravne uvjete natječaja, neće se provesti testiranje već samo razgovor sa kanditatom/kinjom.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za razgovor:

  • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19)
  • Statut Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine)- dostupni na web stranici Javne ustanove u dijelu O nama/interni akti
  • službena web stranica Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“- dio O Parku

Predsjednik Stručnog povjerenstva

Ivan Golub