POZIV NA TESTIRANJE – Voditelj/ica odsjeka za prirodnu i kulturnu baštinu

KLASA: 112-01/18-01/05

UBROJ: 2117-108-01-19-14

Lastovo,  10. siječnja 2019.

Stručno povjerenstvo za provedbu testiranja kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – Voditelj/ica odsjeka za prirodnu i kulturnu baštinu objavljenog u Narodnim novinama broj 103/2018. dana 23. studenoga 2018. objavljuje:

POZIV NA TESTIRANJE

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto  Voditelj/ica odsjeka za prirodnu i kulturnu baštinu koje će se održati u četvrtak, 24. siječnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb prema niže navedenom rasporedu:

Kandidati za intervju

Red. br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Radno mjesto Vrijeme održavanja intervjua
1. J.M. 1983. Voditelj/ica odsjeka za prirodnu i kulturnu baštinu 09:00

 

Kandidati/kinje koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

Testiranje s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu testiranja kandidata.

Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja:

  1. Prva faza testiranja sastoji se od usmene provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta Voditelj/ica odsjeka za prirodnu i kulturnu baštinu

– Zakon o zaštiti prirode  (Narodne novine, broj 80/13 i 15/18)

– Plan upravljanja Parka prirode „Lastovsko otočje“ 2017.-2026.

– Plan održivog turizma Parka prirode „Lastovsko otočje“ 2016.-2021.

– službena web stranica Parka prirode Lastovsko otočje (opći podaci, prirodna baština, kulturna baština)

       2. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika (usmena provjera) i znanja rada na računalu (rad na računalu)

 

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Martina Vidaković