Rača špilja

Špilja Rača

Špilja Rača


Rača špilja zaštićeni je geomorfološki spomenik prirode. Smještena je u brdu Rača glava, duga 70-tak metara te sadrži više dvorana i prolaza sa zadivljujućim oblicima stalaktita i stalagmita. U njoj su nađeni najstariji dokazi čovjekova bivanja na otoku, od mlađeg kamenog doba, preko brončanog doba do helenističkog naseljavanja naših otoka.
Danas je ona nastanjena kolonijama i pojedinačnim primjercima šišmiša kojih na Lastovu ima čak 16 vrsta.