Stručni savjetnik za upravljanje kopnenim resursima – Poziv na razgovor

KLASA: 112-02/20-01/01

UBROJ: 2117-108-01-20-19

Lastovo, 11. kolovoza 2020.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni savjetnik za upravljanje kopnenim resursima, objavljenog u Narodnim novinama broj 85/2020, dana 22. srpnja 2020. godine, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koje će se održati u ponedjeljak, 17. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati u prostorijama zgrade Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na adresi Trg sv. Petra 7, 20 290 Lastovo, prema niže navedenom rasporedu:

Red. br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Vrijeme održavanja intervjua
1. G.A. 1967. 9:00
2. T.S. 1985. 10:00

 

Kandidati/kinje koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za razgovor:

  • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
  • službena web stranica Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“- dio O Parku
  • Pravilnik o unutarnjem redu U Parku prirode Lastovsko otočje
  • Strategija i akcijski plan zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. – 2025. (Narodne novine, broj 72/17)
  • Plan upravljanja 2017. – 2026.

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Lucija Kapiteli Rakić