Sustav sidrišta

U ponedjeljak 15.srpnja 2019. godine Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje u funkciju je pustila ekološki prihvatljiva sidrišta kapaciteta 57 sidrenih mjesta. Sidrišta su postavljena u uvalama Skrivena luka, Vejo lago, Zaklopatica i Saplun, koje se nalaze pod velikim pritiskom nautičara.

Postavljanjem ovih sidrišta spriječiti će se sidrenje „na divlje“, a time i ugrožavanje livada posidonije koje nalazimo na morskom dnu. Livade posidonije su najvažniji priobalni ekosustav u Sredozemnom moru te rastu u područjima gdje je pritisak ljudskih aktivnosti izrazito velik. Sidrenjem plovila u livadama posidonije znatno se oštećuje mreža položenih stabljika, koja tada postaje podložna razaranju valova. Osim toga, prijetnju predstavljaju i invazivne vrste koje se lako prenose preko sidara nautičara.

Višestruki značaj projekta vidljiv je kroz potrebu za zapošljavanjem novih djelatnika, ostvarivanje većih vlastitih prihoda, osiguravanja sigurnosti sidrenja, te plaćanja koncesijske naknade čija se sredstva kasnije ulažu u uređenje pomorskog dobra na području Općine Lastovo.

Postavljanje sidrišta financirano je iz Fonda Zajedničkih sredstava Parkova Hrvatske, te ovim putem zahvaljujemo svima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta.

Sidrišta JU PP Lastovsko otočje se nalaze na slijedećim lokacijama:

– Uvala Saplun – sidrište za 12 brodica veličine do 20 metara; sidrenje u nizu, sidrište sa sjeverne strane otoka Mladine gdje se nalazi uvala Saplun,

– Uvala Skrivena luka – sidrište za 15 brodica, 13 brodica veličine do 20 metara i 2 brodice veličine do 30 metara na sredini uvale; sidrenje u nizu,

– Škoj od Zaklopatice – sidrište za 15 brodica veličine do 20 metara; sidrenje u nizu, smještaj brodica je okomito na južnu obalu otočića,

– Uvala Vejo Lago – sidrište za 15 brodica; 13 brodica veličine do 20 metara i 2 brodice veličine do 30 metara; sidrenje u nizu; smještaj sidrišta je sjeverna strana otočića Makarca u uvali Vejo Lago.

Dodatne informacije o sustavu sidrišta

Cjenik sidrišta 2019