Vidikovac Hum

Vidikovac Hum

Vidikovac Hum

Vidikovac s kojeg se pruža pogled na sjeveni dio otoka i mjesto Lastovo. Vidikovac se nalazi na 417 metara nadmorske visine i time je najviši vidikovac na otoku.