DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA U PP LASTOVSKO OTOČJE PREDSTAVILA PROJEKT EVIDENTIRANJA POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Lastovo, 21. lipnja 2022. – Državna geodetska uprava je u Lastovu održala javnu tribinu na kojoj je okupljenima predstavljen projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima“. Projekt skraćenog naziva EPPR obuhvaća 8 nacionalnih parkova i 10 parkova prirode unutar kojih su i 2 stroga rezervata.

Za većinu zaštićenih područja se ne zna točno koje katastarske čestice se nalaze unutar njihovih granica i one ne postoje u službenim registrima. Zbog neutvrđenih vanjskih granica zaštićenih područja tijela koja njima upravljaju često nailaze na poteškoće tijekom sprečavanja radnji koje su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode. EPPR će stvoriti preduvjete za evidentiranje u službenim registrima u svim zaštićenim područjima koja su i dio ekološke mreže Natura 2000 iz kategorije NP. Ujedno će doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućavanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima.

Državna geodetska uprava je nositelj projekta koji nosi naziv Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima. Na projektu od samog početka sudjeluje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima. EPPR će utvrditi jasne granice pojedinih zaštićenih područja, omogućiti njihovu vidljivost i transparentnost, a sve u svrhu učinkovitijeg upravljanja zaštićenim područjima. Državna geodetska uprava i angažirani gospodarski subjekti iz geodetske operative predano rade na ostvarenju zadanih ciljeva projekta, kao i na nizu ostalih projekata kojima je cilj digitalizacija i jednostavniji pristup geoprostornim i katastarskim podacima iz nadležnosti Državne geodetske uprave“, izjavila je  voditeljica Odjela katastarskih izmjera pri Državnoj geodetskoj upravi, Mihajla Liker Božičević.

Projekt EPPR-a neće ograničavati prava vlasnika na zaštićenim područjima. Sve zakonske odredbe već se primjenjuju prema Zakonu o zaštiti prirode.

Samo rijetkima je poznato koliko je ovo područje iznimno po prirodnim ljepotama. Lastovsko otočje je najjužniji arhipelag u Hrvatskoj i istinska rajska oaza Mediterana. Prije 150 milijuna godina Lastovsko otočje je bilo duboko pod morem i danas tragove tog vremena vidimo po dolomitno-vapnenačkom tlu i brojnim špiljama, jamama i poljima. S obzirom na geografsku izoliranost, otoci su biološki iznimno dobro očuvani i čine biser ne samo Jadrana, nego i cijelog Mediterana. Osim biološke raznolikosti, Lastovsko otočje čuva i svoju nematerijalnu baštinu koja je također posebnost ovog područja. Učinit ćemo sve što je moguće da pružimo što više informacija privatnim vlasnicima o projektu Evidentiranja posebnih pravnih režima“, izjavio je ravnatelj Parka prirode Lastovsko otočje, Miro Maričević.

Javna tribina u PP Lastovsko otočje je ujedno i početak javnog uvida koji će trajati mjesec dana, odnosno do 21. srpnja. Svi zainteresirani u tom periodu mogu provjeriti je li njihova čestica unutar granica zaštićenog područja. Privatni vlasnici mogu se pritom dodatno informirati o pravima i obvezama kad je riječ o zaštićenim područjima.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu 31.173.724,75 kn, a ukupna vrijednost projekta je 36.674.970,00 kn. Projekt EPPR je započeo 1. veljače 2019., a rok za završetak je 31. prosinca 2022.

Više informacija na sljedećima stranicama:

eppr.dgu.hr  

https://katastar.hr/

https://geoportal.dgu.hr/

https://bioportal.hr/

https://geoportal.nipp.hr/

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Koherentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu 31.173.724,75 kn, a ukupna vrijednost projekta je 36.674.970,00 kn.