Biciklizam

Biciklizam

Predlažemo sljedeće biciklističke rute:

• UBLI-LASTOVO – dužina rute: 9,45 km, podloga: asfalt, ocjena težine: 3/5

LASTOVO-PORTORUS – dužina rute: 7,25 km, podloga: asfalt, ocjena težine: 3/5

• PASADUR-UBLI-PASADUR – dužina rute: 9,7 km, podloga: asfalt-makadam, ocjena težine: 2/5

• LASTOVO-ZACE – dužina rute: 5,05 km, podloga: asfalt-makadam, ocjena težine: 2/5

LASTOVO-BARJE – dužina rute: 4,9 km, podloga: asfalt, ocjena težine: 2/5


LASTOVO-BOZONJI DO-KRUŠEVA NJIVA- PRGOVO-LASTOVO – dužina rute: 12,8 km, podloga: asfalt-makadam, ocjena težine: 4/5

UBLI-HOM – dužina rute: 5,5 km, podloga: asfalt-makadam, ocjena težine 5/5