Edukativni izleti brodom

R.br. Naziv/Ime Količina   Cijena

(I-XII)

1. Edukativni izlet “Sušac” 1 kom   700,00 EUR
2. Edukativni obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata)  po osobi   35,00 EUR
3. Edukativni obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata) – djeca od 7- 12 god po osobi   20,00 EUR
4. Edukativni obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata) – djeca do 7 god po osobi   0,00 EUR
5. Edukativni obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata) – Odrasli Dubrovnik
Pass 30%
po osobi   24,50 EUR
6. Edukativni obilazak Parka brodom (trajanje obilaska 4 sata) – Djeca od 7
– 12 god Dubrovnik Pass 30%
po osobi   14,00 EUR
         

U cijenu je uračunat PDV

Ovaj cjenik primjenjuje se od 1.4.2024. godine