Statut

Statut – PP Lastovsko otočje

Izmjene i dopune Statuta JU PP Lastovsko otočje


Pravilnici

Pravila za upravljanje dok. gradivom 2021

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode Lastovsko otočje

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Poslovnik o radu Upravnog vijeća 2016

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu finan. sredstava udrugama 2018

Pravilnik o radu JU PP Lastovsko otočje 2023.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu JU PP Lastovsko otočje

Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje

Pravilnik o plaćama i naknadama JU PP Lastovsko otočje

Pravilnik zaštite na radu

Interni pravilnik o zaštiti osobnih podataka JU PP Lastovsko otočje

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda JU PP Lastovsko otočje


Plan nabave i registar ugovora Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”

Plan nabave i registar ugovora Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”


Strateški dokumenti

Plan upravljanja

Plan održivog turizma

Obavijest o javnoj raspravi

Odluka o usvajanju Plana upravljanja PP Lastovsko otočje

Zapisnik o javnom izlaganju


Godišnji planovi i izvještaji

2024.

Financijski plan 2024.-2026.

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna

2023.

REBALANS Financijskog plana  rashodi – rujan 2023.

REBALANS Financijskog plana prihodi – rujan 2023.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana 2023.godinu

Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja financijskog plana 2023. godina

Izmjene i dopune financijskog plana 2023_prihodi

Izmjene i dopune financijskog plana 2023_rashodi

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje za 2023. godinu

Izvještaj godišnjeg programa za 2022. – JUPPLO

Financijski plan 2023.-2025.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračuna za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

2022.

Referentna stranica

Bilješke za razdoblje 1. siječanj – 31. prosinca 2022.

Godišnji financijski izvještaj 2022.

REBALANS Financijskog plana – rashodi-rujan 2022.

REBALANS Financijskog plana – prihodi-rujan 2022.

REBALANS Financijskog plana- travanj 2022.

Financijski plan 2022. – 2024.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje za 2022. godinu

Izvještaj godišnjeg programa za 2021. – JUPPLO

2021.

Referetna stranica

Bilješke za razdoblje 1. siječnja–31.prosinca 2021.godine

Godišnji financijski izvještaj 2021.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj godišnjeg programa za 2020. – JUPPLO

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje za 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračunaPreuzmi

Financijski plan 2021. -2023.

I. Izmjene i dopune financijskog plana 2021. godina

2020.

Referentna stranica

Bilješke za razdoblje 1. siječnja – 31- prosinca 2020. godine

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE_RUJAN_ 2020

Izvještaj godišnjeg programa 2019 – JUPPLO

IZMJENE I DOPUNE PLAN PRORAČUNSKIH RASHODA  rujan 2020

IZMJENE I DOPUNE PLAN PRORAČUNSKIH PRIHODA rujan 2020

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2020

Plan nabave Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje 2020

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje za 2020. godinu

IZMJENE I DOPUNE_Plan proračunskih rashoda 24. travanj 2020

IZMJENE I DOPUNE_Plan proračunskih rashoda 7. travanj 2020

Plan proračunskih prihoda 2020

Plan proračunskih rashoda 2020

2019.
Izvješće godišnjeg programa za 2018. Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Referentna stranica

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke za razdoblje 1. siječnja – 31- prosinca 2019. godine

Prilog za bilješke za razdoblje 1. siječnja – 31- prosinca 2019. godine

Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje za 2019. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje 2019.

Plan nabave Javne ustanove Park priode Lastovsko otočje 2019.

2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke za razdoblje 1. siječnja – 31- prosinca 2018. godine

Evidencija ugovora za 2018.

Financijski plan Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje za 2018. – 2020.

Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje za 2018. godinu

Plan javne nabave 2018. g

Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa 2017.

2017.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PP LO 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017 – Bil

Godišnji financijski izvještaj za 2017 – PRRAS

Godišnji financijski izvještaj za 2017 – RefStr

Plan javne nabave 2017. g

Financijski plan – plan rashoda i izdataka za programsku djelatnost 2017.g

2016.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PP LO 2016.

Godišnji financijski izvještaj za 2016

Referentna stranica uz godišnji financijski izvještaj za 2016


Procedure – Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Procedura stvaranja obveza

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura naplate prihoda

Procedura blagajničkog poslovanja u Javnoj ustanovi Park prirode Lastovsko otočje