Statut

Statut – PP Lastovsko otočje

Izmjene i dopune Statuta JU PP Lastovsko otočje


Strateški dokumenti

Plan upravljanja


Pravilnici

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode Lastovsko otočje

Poslovnik o radu Upravnog vijeća 2016

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu JU PP Lastovsko otočje

Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje

Pravilnik o radu 2023

Pravilnik o stavljanju izvan snage pravilnika o plaćama i naknadama

Pravilnik zaštite na radu

Interni pravilnik o zaštiti osobnih podataka JU PP Lastovsko otočje

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave 2023

Pravila za upravljanje dok. gradivom 2021

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu finan. sredstava udrugama 2018

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda JU PP Lastovsko otočje


Procedure 

Procedura stvaranja obveza

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura naplate prihoda

Procedura blagajničkog poslovanja u Javnoj ustanovi Park prirode Lastovsko otočje

 

Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje

2024.

GP 2024 JU PP Lastovsko otocje 2024.

2023.

Izvještaj GP 2023 – JUPPLO

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje za 2023. godinu

2022.

Izvještaj godišnjeg programa za 2022. – JUPPLO

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje za 2022. godinu

2021.

Izvještaj godišnjeg programa za 2021. – JUPPLO

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje za 2021. godinu

2020.

Izvještaj godišnjeg programa za 2020. – JUPPLO

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje za 2020. godinu

2019.

Izvještaj godišnjeg programa 2019 – JUPPLO

Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje za 2019. godinu

2018.

Izvješće godišnjeg programa za 2018. Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje

Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje za 2018. godinu

2017.

Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa 2017.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PP LO 2017.

2016.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PP LO 2016.


Arhiva

Plan održivog turizma