Interni akti

Interni akti

 

Statut

Statut – PP Lastovsko otočje

Izmjene i dopune Statuta JU PP Lastovsko otočje

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravilnici

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode Lastovsko otočje

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Poslovnik o radu Upravnog vijeća 2016

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu finan. sredstava udrugama 2018

Pravilnik o radu JU PP Lastovsko otočje 2018

Pravilnik o plaćama i naknadama JU PP Lastovsko otočje

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu JU PP Lastovsko otočje

Interni pravilnik o zaštiti osobnih podataka JU PP Lastovsko otočje


Strateški dokumenti

Plan upravljanja

Plan održivog turizma

Obavijest o javnoj raspravi

Odluka o usvajanju Plana upravljanja PP Lastovsko otočje

Zapisnik o javnom izlaganju


Godišnji planovi i izvještaji

2019.

Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje za 2019. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje 2019.

Plan nabave Javne ustanove Park priode Lastovsko otočje 2019.

2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke za razdoblje 1. siječnja – 31- prosinca 2018. godine

Evidencija ugovora za 2018.

Financijski plan Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje za 2018. – 2020.

Godišnji program zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje za 2018. godinu

Plan javne nabave 2018. g

Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa 2017.

2017.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PP LO 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2017 – Bil

Godišnji financijski izvještaj za 2017 – PRRAS

Godišnji financijski izvještaj za 2017 – RefStr

Plan javne nabave 2017. g

Financijski plan – plan rashoda i izdataka za programsku djelatnost 2017.g

2016.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja PP LO 2016.

Godišnji financijski izvještaj za 2016 – Bil

Godišnji financijski izvještaj za 2016 – PRRAS

Godišnji financijski izvještaj za 2016 – RefStr

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravo na pristup informacijama

Odluka o prestanku važenja pravilnika o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija