Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje koje se nalazi na adresi https://www.pp-lastovo.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.pp-lastovo.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

• pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama prije prosinca 2020. godine nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

• dio fotografija nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 19. veljače 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je automatizirana provjera pristupačnosti korištenjem alata WAVE.

JU PP Lastovsko otočje obvezuje se najmanje jednom godišnje provoditi provjeru pristupačnosti svojih mrežnih stranica te ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu Park prirode Lastovsko otočje.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@pp-lastovo.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.