Članak 80. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj (Narodne novine 120/16) javni naručitelj Park prirode “Lastovsko otočje” objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa sukladno člancima 76.-79. Zakona o javnoj nabavi.