Javni poziv privatnim iznajmljivačima za iskazivanje interesa pružanja usluge smještaja na razdoblje 01. travnja do 01. listopada 2020. godine

U suradnji s Javnom ustanovom „Park prirode Lastovsko otočje“, WWF Adria raspisuje Javni poziv za pružanje usluge smještaja za 4 WWF volontera na području otoka Lastova za razdoblje od 01. travnja do 01. listopada 2020. godine.

Svrha boravka na otoku Lastovu je podrška provedbi projektima i aktivnostima WWF-a i JUPP Lastovsko otočje na Lastovu.

Izabrani ponuđač će sklopiti ugovor o najmu smještaja s WWF Adria koji će slijedom ugovora vršiti plaćanja na bankovni račun svakih mjesec dana za protekli mjesec. Volonteri moraju biti smješteni u istom naselju, ali ne moraju biti smješteni u istoj smještajnoj jedinici. Moguće je sklopiti ugovor sa više iznajmljivača. Ponuđena cijena mora uključivati sve troškove režija.

Uvjeti koje smještajni kapaciteti moraju zadovoljavati:

  • sobe/apartmanski smještaj: kupaonica (perilica rublja), kuhinja i zajednički prostor za boravak
  • za svakog volontera, odvojena soba
  • raspoloživost za  iznajmljivanje  u  razdoblju  od travnja do 01. listopada 2020. godine
  • grijanje/hlađenje
  • flat Internet.

Podaci koje je obvezno navesti u prijavi:

  • Adresa objekta
  • Kapacitet smještaja (1 do 4 volontera)
  • Opis prostora sa fotografijama (link na stranice smještaja)
  • Ponudu za ukupnu cijenu smještaja (s uključenim režijama) za navedeno razdoblje
  • Kontakt podatke (ime i prezime, broj telefona)

 

Prijave   s   naznakom   ”Natječaj  – smještaj  WWF ADRIA” molimo dostavite putem e-maila bruna.djukovic@pp-lastovo.hr najkasnije do 06. studenoga 2019. godine.

Glavni kriteriji odabira su kvaliteta smještaja i ponuđena cijena.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na broj telefona 020/801252, mailom na adresu bruna.djukovic@pp-lastovo.hr ili osobnim dolaskom u Javnu ustanovu „Park prirode Lastovsko otočje“ svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.

 

Veselimo se budućoj suradnji!

 

WWF ADRIA