KLASA: 303-01/23-01/01
URBROJ: 2117-108-01-23-1
Lastovo, 7. ožujka 2023.

JAVNI POZIV PROIZVOĐAČIMA SUVENIRA

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za prodaju u maloprodajnim mjestima Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ u 2023. godini sklapanjem ugovora o komisionoj prodaji.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

  1. tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i biti odraz tradicije. Mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn,
  2. suvremeni i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, knjige, nakit, šalice, multimedija i sl.,
  3. umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika,
  4. prehrambeni suveniri – jestivi ili dekorativnog karaktera (npr. sušeno voće, džemovi, maslinovo ulje, rakija). Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

Zbog prepoznatljivosti destinacije Parka prirode Lastovsko otočje i otoka Lastovo, poželjno je da suvenir nosi obilježje destinacije (logotip PP, ime otoka, lastovski motivi i slično).

Sudionici:

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti).

Uvjeti prijave:

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3 – umjetnički suvenir, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

Način prijave:

Prijava se s potrebnim dokumentima dostavlja na adresu: Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg. sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom „Prijava za izbor suvenira za 2023.g“, najkasnije do 07. travnja 2023. godine.
Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisionoj prodaji.
Svi kandidati biti će obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Kriteriji odabira:
Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana komisija koju će činiti djelatnici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“.

Pri izboru suvenira Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

  • kvaliteta,
  • prepoznatljivost,
  • izvornost i tradicionalno naslijeđe,
  • stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom,
  • originalnost,
  • ekološka prihvatljivost

Javni poziv proizvođačima suvenira za 2023.

Prijavnica na javni poziv za proizvođače suvenira u 2023.