KLASA: 303-01/21-01/01

URBROJ : 2117-108-01-21-1

Lastovo, 15. ožujka 2021.

JAVNI POZIV PROIZVOĐAČIMA SUVENIRA

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za prodaju u maloprodajnim mjestima Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ u 2021. godini sklapanjem ugovora o komisionoj prodaji.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

  1. Tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i biti odraz tradicije. Mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn.
  2. Suvremeni i uporabni suveniri – privjesci, magneti, igračke, razglednice, nakit, šalice, torbe.
  3. Umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe.

Sudionici:

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti).

Uvjeti prijave:

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3 – umjetnički suvenir, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

Način prijave:

Prijava se s potrebnim dokumentima dostavlja na adresu:  Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg. sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom „prijava za izbor suvenira za 2021.g“, najkasnije do 29. ožujka 2021. godine.

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisionoj prodaji.

Svi kandidati biti će pismeno obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Kriteriji odabira:

Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana komisija koju će činiti djelatnici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“.

Pri izboru suvenira Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

  • prepoznatljivost,
  • izvornost i tradicionalno naslijeđe,
  • originalnost.

Odgovori