KLASA: 612-07/21-01/01

URBROJ : 2117-108-02-21-1

Lastovo, 15. ožujka 2021.

JAVNI POZIV

Predmet Javnog poziva je odabir OPG-a sa sjedištem na  otoku Lastovu koje će iskazati interes za održavanje, čišćenje i košenje šumskih staza i puteva uz pomoć ispaše stoke kroz 2021. godinu, a na temelju sklopljenog ugovora o poslovnoj suradnji.

Sudionici:

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju OPG-ovi registrirani na otoku Lastovu.

Uvjeti prijave:

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti:

Dokaz o registraciji OPG-a

– Izvod iz registra u Jedinstveni registar domaćih životinja (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave poziva)

– Pismo namjere .

Način prijave:

Prijava se s potrebnim dokumentima dostavlja na adresu:  Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg. sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom „prijava za održavanje šumskih staza uz pomoć stočarstva za 2021.g“, najkasnije do 22. ožujka 2021. godine.

Odgovori