KLASA 035-01/22-01/08
URBROJ 2117-108-01-22-1
Lastovo, 28. travnja 2022.

JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SEZONSKI RAD PREKO
STUDENTSKIH I UČENIČKIH UGOVORA

U turističkoj sezoni 2022. Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ traži studente i učenike za:

Ispomoć u naplati ulaznica
• poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
• komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu.

Prednosti:
• radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima
• dozvola za voditelja brodice B ili C kategorije
• vozačka dozvola B kategorije

Rad na info punktovima (Ubli, Skrivena luka)
• poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
• komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu,
• poznavanje rada na računalu.

Prednosti:
• radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima,
• poznavanje više stranih jezika,
• vozačka dozvola B kategorije.

Molimo zainteresirane da iskažu svoj interes za rad u sezoni 2022. te u prijavi obavezno pošalju životopis, naznače za koji posao se prijavljuju te datum početka i prestanka rada.
Prijavu poslati najkasnije do 15. svibnja 2022. g. na e-mail jasenka.santic@pp-lastovo.hr ili na adresu Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom „sezonski rad – studenti/učenici“.

Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje