KLASA 035-01/21-01/15
URBROJ 2117-108-01-21-1
Lastovo, 26. travnja 2021.

JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SEZONSKI RAD PREKO
STUDENTSKIH I UČENIČKIH UGOVORA

U turističkoj sezoni 2021. Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ traži studente i učenike za:

Ispomoć u naplati ulaznica
• poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
• komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu.

Prednosti:

  • radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima
  • dozvola za voditelja brodice B ili C kategorije
  • vozačka dozvola B kategorije

Rad na info punktovima (Ubli, Skrivena luka)
• poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
• komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu,
• poznavanje rada na računalu.

Prednosti:

  • radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima,
  • poznavanje više stranih jezika,
  • vozačka dozvola B kategorije.

Molimo zainteresirane da iskažu svoj interes za rad u sezoni 2021. te u prijavi obavezno pošalju životopis, naznače za koji posao se prijavljuju te datum početka i prestanka rada.
Prijavu poslati najkasnije do 10. svibnja 2021. g. na e-mail jasenka.santic@pp-lastovo.hr ili na adresu Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg. Sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom „sezonski rad – studenti/učenici“.

Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje