Plemenita periska (Pinna nobillis) spada među najveće poznate školjkaše. Ona je endem Sredozemnog mora. Zbog prekomjernog izlova i urbanizacije postala je ugrožena, te je svrstana na popis zaštićenih vrsta 1992.godine.
Od 1994.godine zabranjeno je sakupljanje, izlov i trgovina ovom vrstom.
Pinna nobillis najčešće nastanjuje pjeskovita i muljevita dna prekrivena morskim cvjetnicama.
Masovni pomor periske uzrokovan parazitom Haplosporidium pinnae i bakterijom Mycobacterium sp. zabilježen je 2016.godine u zapadnom dijelu Španjolske, a unutar 3 godine se proširio cijelim Mediteranom.
Prva potvrda masovnog izumiranja periske u Jadranu uočena je u svibnju 2019.godine na Paklinskim otocima, a do danas je zahvaćen cijeli Jadran.
Zavod za zaštitu okoliša i prirode je u prosincu 2019.godine dao upute za praćenje stanja i nadzor zaraze populacije periski, te pretraživanje podmorja sa ciljem lociranja i praćenja živih jedinki.
Tijekom 2020.godine su locirane jedinke otporne na Haplosporidium i Mycobacterium, smatra se da je njihova imunost genetski određena, te da će njihove ličinke omogućiti opstanak vrste.
Razmnožavaju se u ljetnom periodu, te je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja osmislilo i koordinira projekt očuvanja periske u Jadranu, postavljanjem kolektora diljem Jadrana, sa ciljem prikupljanja ličinki periske.
Hrvatski veterinarski institut je partner JU NP Brijuni i JU More i krš na tom projektu.

Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Istraživački tim Hrvatskog veterinarskog instituta je pod nadzorom stručne službe JU Park prirode Lastovsko otočje, 26.05.2021. godine,  u Pasaduru na Lastovu, na samo 2 m dubine, zahvaljujući dojavi lokalnog ribara, pronašao živu plemenitu perisku!
Lastovsko otočje je trenutno najjužnija točka Jadrana na kojoj je zabilježena živa jedinka.

Zaštićena je privremenim kavezom, zbog predatora i slučajnih oštećenja.
Zahvaljujući  renomiranom fotografu ljepota podmorja, ujedno i uredniku časopisa Scubalife, Goranu Butajli, sve podvodne aktivnosti provedene u PP Lastovsko otočje su foto i video dokumentirane.

Autor fotografija: Goran Butajla