NABAVA USLUGA „EDUKACIJE – TRENERI“

Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” objavljuje natječaj s predmetom nabave:

usluge pripreme i izrade programa edukacija s odgovarajućim
prezentacijama, provedba edukacija za dionike (ciljne skupine) te izvještavanje o provedenim edukacijama,
uključujući evaluaciju cjelovitog programa edukacije, sukladno opisu i opsegu iz Priloga 3. ove Dokumentacije
o nabavi. Ponuditelji su dužni ponuditi isključivo cjelokupan predmet nabave.
Grupa 1- Edukacija za lokalno stanovništvo iz područja razvoja i plasmana suvenira,
Grupa 2 – Edukacije za lokalno stanovništvo iz područja uzgoja i plasmana u ekološkoj poljoprivredi
(organskom uzgoju),
Grupa 3 – Edukacija iz područja pružanja usluga privatnog smještaja turista i ugostiteljskih usluga

Dokumentacija je dostupna na poveznici.