Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje te Plana savjetovanja s javnošću za 2024. godinu, ravnatelj Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje, obavještava javnost o održavanju

Javnog savjetovanja o Odluke o redu na pomorskom dobru parka prirode Lastovsko otočje

I.

Objavit će se prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru parka prirode Lastovsko otočje (dalje: Odluke o redu) radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane zainteresirane javnosti.

II.

Rok u kojem će javnost moći iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja biti će od 18. Srpnja do 18. kolovoza 2024. godine.

III.

Odluka o redu bit će objavljen na mrežnoj stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, a u predmetni nacrt prijedloga moći će se izvršiti i uvid u razdoblju trajanja javnog savjetovanja sa zainteresiranoj javnošću u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje “, svaki radni dan za vrijeme njegovog trajanja od 11:00 do 14:00 sati.

IV.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedloga Odluke o redu moći će se dati usmeno, na zapisnik ili upisati u za to predviđeni obrazac koji se dostavlja poštom, osobno na adresi Ustanove te na e-mail adresu: info@pp-lastovo.hr.

V.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

Odluka o javnom savjetovanju

Obavijest o održavanju javnog savjetovanja