KLASA: 023-01/20-02/25

UBROJ: 2117-108-01-20-1

Lastovo,  12.  listopada  2020.

Na temelju  Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od  dana 10. listopada 2020. temeljene na čl. 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  (NN br. 47/20) i čl. 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, I 31/20)  ravnatelj Javne Ustanove donosi:

O D L U K U 

I.

o obaveznom nošenju maski za zaposlenike i posjetitelje unutar prostorija Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ:

___________________

Miro Maričević

Odluka

Odgovori