KLASA: 023-01/23-02/10
URBROJ: 2117-108-01-23-1
Lastovo, 04. svibnja 2023.

Na temelju čl. 21.  Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ ravnatelj Javne ustanove  „Park prirode Lastovsko otočje“ ravnatelj donosi:

ODLUKU

o poništenju natječaja

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto pomoćni radnik objavljen u Narodnim novinama br. br. 30/2023, od 15. ožujka 2023.

RAVNATELJ

___________________
Miro Maričević dipl. ing. agr.

Odluka o poništenju natječaja