Odluka o zatvaranju  Parka prirode „Lastovsko otočje“  te zabrani  posjećivanja zbog  okolnosti  uzrokovanih  novim  koronavirusom   (SARS-CoV-2)   bolesti  (COVID-19)

 

KLASA: 023-01/20-02/09

UBROJ: 2117-108-01-20-1

 

Lastovo, 21.  ožujka 2020.

 

Na temelju izvanrednog priopćenja za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 21. ožujka 2020. u 10:00 sati, te članka 21. Statuta Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”,  ravnatelj Javne ustanove “Parka prirode Lastovsko otočje”  Miro Maričević, dana 21. ožujka 2020. godine donosi:

 

ODLUKU

o zatvaranju  Parka prirode „Lastovsko otočje“  te zabrani  posjećivanja

zbog  okolnosti  uzrokovanih  novim  koronavirusom   (SARS-CoV-2)   bolesti  (COVID-19)

 

I.

Zbog  izvanrednih  okolnosti  uzrokovanih  novim  koronavirusom  (SARS-CoV-2)  bolesti (COVID-19), te preporukama  za prevenciju  prenošenja te suzbijanja proglašene  epidemije bolesti, Park prirode „Lastovsko otočje“  zatvara  se za sve posjetitelje,  te  se zabranjuje posjećivanje od dana 21. ožujka 2020.  godine  u 11:00 sati.

Prodajno mjesto za ribolovne dozvole – Upravna zgrada J.U. Parka prirode Lastovsko otočje – zatvara se.

 

II.

Zabrana iz točke. I. ove Odluke odnosi se i na sve djelatnike Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje” i članove njihovih obitelji uz izuzetak:

  • djelatnici koji imaju obvezu rada odnosno koji su raspoređeni za obavljanje nužnih poslova u Parku prirode Lastovsko otočje

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se primjenjivati sve do opoziva iste, tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad “Parka prirode Lastovsko otočje” bez opasnosti od oboljenja posjetitelja i djelatnika.

 

   IV.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje” te na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Obrazloženje

 

Dana 19. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-0117,  URBROJ: 511-01-300-20-1; dalje u tekstu: Odluka), kojom Odlukom su propisane stroge protuepidemijske mjere (zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja vise od 5 osoba na jednom mjestu, obustava rada svih kulturnih djelatnosti, obustava rada ugostiteljskih objekata bez izuzetaka, obustava rada uslužnih djelatnosti itd.) i stroge mjere socijalnog distanciranja (najmanje jednog  metra na otvorenom prostoru) u trajanju od 30 dana.

Dana 21.  ožujka  2020.  godine  u  10:00 sati  Stožer civilne  zaštite  Republike  Hrvatske  u medijima je  objavio izvanredno priopćenje o povećanju broja oboljelih osoba (na dan 21. ožujka 2020. godine u Republici Hrvatskoj je 168 potvrđenih slučajeva zaraze), te o zatvaranju svih javnih površina,

Slijedom navedenog, a obzirom da Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” bez donošenja odluke o zatvaranju “Park prirode Lastovsko otočje” te zabrani posjećivanja neće biti u mogućnosti  pridržavati  se propisane stroge mjere  socijalnog  distanciranja  na otvorenom prostoru, a sve u cilju prevencije prenošenja i suzbijanja proglašene epidemije bolesti izazvane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Javna  ustanova  “Park prirode Lastovsko otočje” poziva  sve posjetitelje i djelatnike na odgovorno ponašanje u skladu s preporučenim  i donesenim mjerama i uputama, te ovom Odlukom, te se pozivaju svi stanovnici i posjetitelji da ostanu kod kuće.

 

RAVNATELJ:

 

                                                                                                                           Miro Maričević dipl. ing.agr.