Održan drugi konzultativni sastanak u sklopu projekta „Partneri za prirodu“

  1. lipnja 2020., održan je drugi konzultativni sastanak u cilju jačanja suradnje na održivom upravljanju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom. Sastanku su prisustvovali predstavnici/e: Općine Lastovo, Turističke zajednice općine Lastovo, Komunalca d.o.o. te predstavnici/e udruga: Val,  Dobre Dobričević,  Lastovski poklad,  LA!UVO i Kontrast.

Glavna tema za raspravu  bila je gospodarenje otpadom na otoku Lastovu, odnosno kako civilno društvo može doprinijeti toj problematici.

U prvom dijelu sastanka naveli su se pozitivni pomaci u odnosu na prošlogodišnje presezonsko razdoblje, te se posebna pozornost posvetila detektiranju ključnih  problema koji sam sustav gospodarenja otpadom čine tromim i neučinkovitim.

Predstavnici udruga ponudili su svoje ideje koje su praktične i jednostavno provedive, a za koje smatraju da će polučiti bar mali pomak u gospodarenju otpadom.

Projekt Partneri za prirodu financiran je putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Projekt koordinira Zelena akcija, a partneri su javne ustanove: Zeleni prsten Zagrebačke županije, Međimurska priroda, švicarska nevladina organizacija Pro Natura/Friends of the Earth Švicarska te Park prirode Lastovsko otočje.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom priopćenju isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.