U petak, 26. veljače, održana je završna konferencija projekta „Partneri za prirodu“ financiranog putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Zbog epidemioloških mjera potaknutih globalnom pandemijom COVID-19, konferencija je organizirana u online formatu.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta koji je trajao od 1.4.2019. do 28.2.2021., a tijekom kojeg su Zelena akcija u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Švicarske, istraživali različite modele upravljanja zaštićenim područjima, s naglaskom na njihovoj održivosti i participativnosti. Dodatna podtema kojom se projekt bavio bila je i gospodarenje otpadom u takvim područjima.

Glavni rezultati projekta sumirani su u dvije publikacije koje su predstavljene na konferenciji, a koje sadrže i preporuke za poboljšavanje trenutne prakse u dvije domene kojima se bave: „Održivo, transparentno i participativno upravljanje zaštićenim područjima“ (hrv. i eng. verzija) i „Gospodarenje otpadom u zaštićenim područjima“ (hrv. i eng. verzija). Uz to, na konferenciji su predstavljeni i rezultati ankete koja je između studenog 2020. i veljače 2021. provedena među javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima u RH, a vezano uz uključivanje dionika u upravljanje.

Osim glavnih rezultata projekta, partneri iz javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima ukratko su predstavili lokalne teme kojima su se bavili tijekom projekta, a izlaganje je održao i švicarski partner.

Na konferenciji su sudjelovale 44 osobe, uključujući predstavnike javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, hrvatskih i švicarskih nevladinih organizacija, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Međimurske županije, Hrvatskih šuma, turističkih zajednica, obrazovnih institucija te gospodarskih subjekata.

– Smatramo da je projekt odigrao važnu ulogu u povezivanju hrvatskih i švicarskih nevladinih organizacija i ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te se nadamo da će u budućnosti biti još prilika za suradnju oko ove i sličnih tema – poručuju iz Zelene akcije.

Cijelu snimku konferencije možete pogledati na YouTube kanalu Zelene akcije.

Opći cilj projekta „Partneri za prirodu“ bio je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socioekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Projekt je koordinirala Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, a partneri na projektu bili su: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u sklopu projektnih aktivnosti i pratećih publikacija isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Logo Zelena akcijaLogo Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočjeLogo Partneri za priroduLogo Javne ustanove za upravljanje zaštičenim područjima i drugim zaštičenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prstenLogo Pro natura

uz podršku

Švicarsko - hrvatski program suradnjeLogo Centri znanja za društveni razvoj - Nacionalna zaklada

Odgovori