Opći podaci

Opći podaci

Položaj

Lastovsko otočje nalazi se u hrvatskom dijelu Jadranskog mora, 14 km prema jugu od otoka Korčule. Spada u vanjsku skupinu južnodalmatinskih otoka i obuhvaća najjužniji hrvatski naseljeni otok Lastovo s pripadajućim otocima, otočne skupine Lastovnjaci i Vrhovnjaci te otok Sušac.

 

Klima

Zahvaljujući svom položaju, Lastovsko otočje se odlikuje blagom mediteranskom klimom, klimom maslina. Jedan je od najsunčanijih otoka na Jadranu što dokazuje prosjek od 2700 sunčanih sati godišnje. Prosječna temperatura zraka u siječnju iznosi 8,3 º C, a u kolovozu 24,9 º C.  Blaga ljetna temperatura produljuje se dugo u jesen, pa mu je jesen toplija od proljeća. Najučestalija vrsta oborine je kiša, javlja se manja količina krupe, dok je snijeg prava rijetkost. Važan čimbenik za vegetaciju je vlaga, koja u sušnom razdoblju nadoknađuje kišu. Srednja godišnja vlažnost zraka iznosi 68%.

U ruži vjetrova dominantne vjetrove čine jugo (jugoistočnjak), te maestral (sjeverozapadnjak), no također su učestali i bura (sjeveroistočnjak), lebić (jugozapadnjak), pulent (snažni zapadnjak), tramontana (sjevernjak), te levanat (istočnjak).

 

Park prirode

˝Lastovsko otočje˝ je zbog svoje mistične ljepote,  naglašene krajobrazne vrijednosti, gustih šuma i plodnih polja obogaćenih lokvama, visokih obalnih strmaca, kopnenih i podvodnih špilja, te brojnih rijetkih morskih i kopnenih vrsta i staništa Hrvatski sabor 29. rujna 2006. godine proglasio Parkom prirode, što ga čini jedanaestim i najmlađim Parkom prirode u Hrvatskoj.

Park prirode „Lastovsko otočje“ obuhvaća 46 otoka, otočića, hridi i grebena (najveći od njih su Lastovo i Sušac) ukupne površine 53 km2 i 143 km2 morske površine. Omeđen je kamenim svjetlima Sušca, Tajana, Glavata i Struge.

Posebitost ˝Lastovskog otočja˝ čini i bogata kulturno povijesna baština – brojne kamene crkvice, životopisni fumari, te tradicionalni lastovski Poklad, no ne smijemo zaboraviti ni lokalno stanovništvo, koje je dokaz da je suživot prirode i čovjeka moguć uz razvijenu ekološku svijest, te Vam stoga

Hvala što čuvate ovaj netaknuti biser Jadrana!

 

POVRŠINA: 196 km (kopno: 53 km, more: 143 km2)

OPĆINA: LASTOVO

ŽUPANIJA: DUBROVAČKO – NERETVANSKA

DATUM PROGLAŠENJA: 29. RUJNA 2006. g.

BROJ NASELJA: 5 (LASTOVO, ZAKLOPATICA, SKRIVENA LUKA, UBLI, PASADUR)