PLAVI POSLOVNI INKUBATOR – Prvi poziv na dostavu poslovnih ideja

Ovaj Poziv je otvoren u okviru Plavog poslovnog inkubatora i poziva sve lokalne dionike otoka Lastova na dostavu lokalnih poslovnih ideja koje bi mogle ostvariti pozitivne okolišne, gospodarske i društvene utjecaje. WWF stoji na raspolaganju za punu potporu u ispunjavanju ove prijavnice. Slobodno se obratite Fabijanu Peronji iz WWF Adria (fperonja@wwfadria.org, +385 98 9923831) koji će u periodu od 1. do 15. listopada boraviti na Lastovu isključivo kako bi vam bio na raspolaganju za razvoj ideje i ispunjavanje prijavnice.

Cilj Poziva za Plavi poslovni inkubator jest razvoj plave ekonomije na Lastovu s pozitivnim učincima na okoliš i lokalnu zajednicu.

Načela Plavog poslovnog inkubatora temelje se na glavnim načelima održive plave ekonomije koja:

  • Omogućuju društvenu i gospodarsku korist za sadašnje i buduće generacije
  • Obnavljaju, štite i održavaju raznolikost, produktivnost, otpornost, osnovne funkcije i vrijednost morskog ekosustava
  • Temelje se na čistoj tehnologiji, obnovljivoj energiji i recikliranju materijala kako bi se dugoročno osigurala gospodarska i društvena stabilnost poštujući ograničenja resursa.

Inkubator je prilagođen lokalnom kontekstu otoka Lastova i oslanja se na sljedeće čimbenike:

  • Lokalni dionici imaju prednost. Kako bi upravljanje Parkom bilo što učinkovitije, važno je razvijati osjećaj pripadnosti zaštićenom morskom području (ZMP). ZMP se često doživljava kao čimbenik ograničenja razvoja. Poticanjem lokalne zajednice na razvoj poslovanja i stvaranje prihoda kroz aktivnosti vezane uz ZMP pokušat će se promijeniti negativna percepcija Parka i pozitivno utjecati na ciljeve lokalne ciljeve zaštite prirode. Zaštićena morska područja trebala bi se smatrati alatom za društveno-gospodarski razvitak.
  •  Unapređenje lokalnog društveno-ekonomskog razvoja kroz ZMP mora biti usklađeno s ciljevima zaštite ZMP-a stoga se utjecaji podržanih projekata moraju ocijeniti i pratiti. Usporedo s razvojem inkubatora moraju se odrediti odgovarajući pokazatelj i alati za praćenje utjecaja kako bi se osiguralo da su podržani projekti usklađeni s ciljevima zaštite Parka.
  • Razvoj poduzetničkog duha. Ideja je usredotočiti se na stvaranje novih rješenja kod poduzetnika koji već vode svoje poslove i razvoj poduzetničkog duha unutar populacije kod koje on još nije razvijen.

PRAVILA  PRIJAVE:

PLAVI POSLOVNI INKUBATOR – PRAVILA PRIJAVE – ONLINE (1)

OBRAZAC ZA PRIJAVU:

PLAVI POSLOVNI INKUBATOR – OBRAZAC ZA PRIJAVU