Poništenje Javnog natječaja za izbor na radna mjesta za sezonske poslove

Na temelju Odluke ravnatelja o poništenju javnog natječaja za sezonske poslove na određeno vrijeme – 6 mjeseci u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje (KLASA: 023-01/20-02/12, URBROJ: 2117-108-01-20-1) od  dana 3. travnja 2020. godine:

 

 PONIŠTAVA SE JAVNI NATJEČAJ

 

 

za izbor na radna mjesta za sezonske poslove:

 

1.) stručni/a referent/ica – djelatnik/ica  za naplatu ulaznica – 6 izvršitelja

2.) radnik/ica za pomoćne poslove – 2 izvršitelja/ica

3.) pomoćno-tehnički radnik/ica – 1 izvršitelj/ica

 

na određeno vrijeme (6 mjeseci) u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ objavljenog u Narodnim novinama br. 24/2020, od 4.  ožujka  2020. godine.

 

 

 

    

    Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“