Poučna staza “Preko sadašnjosti u prošlost”

Poučna staza „Preko sadašnjosti u prošlost“ prolazi značajnim staništima bogatim biljnim i životinjskim vrstama – šumom alepskog bora i hrasta crnike, poljima obogaćenim lokvama, vinogradima i maslinicima te mjestom Lastovom.
Krenete li ovom stazom upoznat ćete se s prirodnim osobitostima i kulturnim značajkama otoka Lastova pomoću poučnih ploča. Također, možete uživati u ugodnim vidicima na obližnja polja i prirodu.
Mjesto Lastovo je od 2005. godine Ministarstvo kulture zaštitilo kao kulturno povijesnu cjelinu zbog jedinstvene renesansne arhitekture i amfiteatralnog načina gradnje. U samom mjestu se nalazi više zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara kao što su pojedine crkvice, kuće, utvrde te lokacije održavanja Lastovskog poklada – zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra.
Poučna staza „Preko sadašnjosti u prošlost“ prolazeći kroz mjesto Lastovo objedinjuje prirodne ljepote sa vrijednom kulturnom povijesnom baštinom vodeći vas kroz mjesta na kojima se odvijao društveni i kulturni život starih Lastovaca.

DUŽINA STAZE: 6,4 km
TRAJANJE OBILASKA: 2 sata
STUPANJ TEŽINE STAZE: srednje teška pješačka staza
BROJ PLOČA: 11