KLASA: 112-02/23-01/02

UBROJ: 2117-108-01-24-11

Lastovo, 19. veljače 2024.

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni suradnik za upravljanje gospodarskim aktivnostima Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje” – pripravnik, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 01. veljače 2024. godine, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koje će se održati u ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine putem ZOOM platforme, prema niže navedenom rasporedu:

Red. br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Vrijeme održavanja intervjua
1. R.E.A. 1996. 10:00

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za razgovor:

  • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
  • Plan upravljanja 2017. – 2026.
  • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode Lastovsko otočje

Predsjednik Stručnog povjerenstva

Gojko Antica

Dostaviti:

  • oglasna ploča, web stranica JU PP Lastovsko otočje
  • pismohrana -ovdje

 

Poziv na razgovor