Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: stručni referent – informator, stručni referent – djelatnik za naplatu ulaznica Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”, objavljenih na oglasnoj ploči i službenim stranicama Ustanove i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 29. siječnja 2024. godine, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za gore navedena radna mjesta koje će se održati u utorak, 12. ožujka 2024. godine, prema niže navedenom rasporedu:

Red. br.

Inicijali imena i prezimena

Godina rođenja

Vrijeme održavanja intervjua

1

K.A.

2003.

9:00

2

T.E.

1995.

9:30

3

P.L.

1995.

10:00

4

A.Š.

1985.

10:30

 

Ukoliko kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  ili ne obavijeste o eventualnoj opravdanoj spriječenosti prisustvovanja razgovoru 24 sata prije dogovorenog termina, smatrat će se da su odustali od prijave. Obavijest o spriječenosti i dogovor može se slati na e-mail mbivcevic@pp-lastovo.hr i/ili info@pp-lastovo.hr

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za razgovor:

  • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
  • Statut Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje

Predsjednica  Stručnog povjerenstva

Martina Bašić Ivčević

Poziv na razgovor – sezonsko zapošljavanje