Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: čuvar prirode III. vrste Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”, objavljenog u Narodnim novinama, dana 21. veljače 2024. godine, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koje će se održati u srijedu, 20. ožujka 2024. godine u prostorijama Ustanove:

 

Red. br.

Inicijali imena i prezimena

Godina rođenja

Vrijeme održavanja intervjua

1

D.P.

1964

11:15

2.

S.I.

1998

11:45

3.

V.V.P.

1996

12:15

4.

A.S.

1990

12:45

 

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru ili tri dana prije termina razgovora ne obavijeste Ustanovu o spriječenosti prisustvovanja razgovoru putem maila info@pp-lastovo.hr, smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za razgovor:

  • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) – čl.139. i glava XIII.
  • službena web stranica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“
  • Plan upravljana Parka prirode Lastovsko otočje

 

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Lucija Susović

Poziv na razgovor